Nouns – เอกพจน์/พหูพจน์

Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

 

thumb_148

 

คำนามในภาษาอังกฤษที่เกียวกับการนับมี 2 ชนิดคือ

นามนับได้ ( countable nouns ) สามารถเป็นเอกพจน์ ( Singular ) หรือ พหูพจน์ ( Plural ) ได้

นามนับไม่ได้ ( uncountable nouns ) โดยทั่วไปเป็นเอกพจน์ ( Singular ) แต่มีข้อยกเว้นสำหรับบางคำสามารถทำให้เป็นพหูพจน์ ได้

นามนับได้ ส่วนใหญ่ทำให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม – s ที่ท้ายคำ

นามนับไม่ได้โดยทั่วไป ทำเป็นพหูพจน์ไม่ได้ ( แต่มีข้อยกเว้น ซึ่งทำให้กลายเป็นคำนามที่ใช้อย่างนามนับได้ เช่น wine ปกติเป็นนามนับไม่ได้ แต่สามารถนำมาใช้แบบนับได้คือ wines หมายถึง เหล้าองุ่นชนิดต่างๆ )

หลักโดยทั่วไปของการทำให้เป็นพหูพจน์ มีดังนี้

1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น

Singular/Plural

apple ( แอปเปิล ) apples

comb ( หวี ) combs

computer ( คอมพิวเตอร์ ) computers

stamp ( แสตมป์ ) stamps

face (หน้า ) faces

2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม es เช่น

Singular/Plural

glass ( แก้ว ) glasses

bus ( รถประจำทาง ) buses

church ( โบสถ์ ) churches

dish ( จาน ) dishes

box ( กล่อง ) boxes

quiz ( การสอบสั้นๆ ) quizes

3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น

Singular/Plural

tomato ( มันฝรั่ง ) tomatoes

potato ( มันฝรั่ง ) potatoes

torpedo ( ตอร์ปิโด ) torpedoes

hero ( วีรบุรุษ ) heroes

echo ( เสียงก้อง ) echoes

ข้อยกเว้น คำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น

Singular/Plural

auto (รถยนต์ ) autos

bamboo ( ไม้ไผ่ ) bamboos

studio (ห้องสตูดิโอ ) studios

kangaroo ( จิงโจ้ ) kangaroos

casino ( บ่อนการพนัน ) casinos

piano ( เปียโน ) pianos

tobacco ( ยาสูบ ) tobaccos

kilo ( กิโล ) kilos

ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง

Singular/Plural

cargo ( สินค้า ) cargos,cargoes

mango ( มะม่วง) mangos,mangoes

mosquito ( ยุง ) mosquitos, mosquitoes

buffalo ( ควาย ) buffalos, buffaloes

motto ( ภาษิตประจำใจ ) mottos,mottoes

zero ( เลขศูนย์ ) zeros, zeroes

4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น

Singular/Plural

army ( กองทัพ ) armies

lady ( สุภาพสตรี ) ladies

family ( ครอบครัว ) families

library ( ห้องสมุด ) libraries

baby ( เด็ก ) babies

ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s

Singular/Plural

toy ( ของเล่น )toys

boy ( เด็กชาย )boys v

key ( กุญแจ )keys

day ( วัน ) days

monkey ( ลิง )monkeys

storey ( ชั้น )storeys

valley ( หุบเขา ) valleys

5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น

Singular/Plural

calf ( ลูกวัว) calves

wolf ( หมาป่า ) wolves

thief ( ขโมย ) thieves

life ( ชีวิต ) lives

knife ( มีด ) knives

wife ( ภรรยา ) wives

half ( ครึ่ง ) halves

ยกเว้นคำต่อไปนี้เติม s เท่านั้น

Singular/Plural

belief ( ความเชื่อถือ) beliefs

dwarf ( คนแคระ ) dwarfs

brief ( สำนวนคดีความ ) briefs

grief ( ความเศร้าโศก ) griefs

chef ( หัวหน้าพ่อครัว ) chefs

gulf ( อ่าว ) gulfs

chief ( หัวหน้า) chiefs

reef (หินโสโครก ) reefs

cliff ( หน้าผา ) cliffs

safe ( ตุ้นิรภัย) safes

คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ

Singular/Plural

scarf ( ผ้าพันคอ ) scarfs,scarves

roof ( หลังคา ) roofs,rooves

staff (คณะบุคคล ) staffs,staves

wharf (ท่าเรือ ) wharfs ,wharves

ุ6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ

Singular/Plural

goose ( ห่าน ) geese

man ( ผู้ชาย ) men

louse ( เหา,หมัด ) lice

woman (ผู้หญิง ) women

mouse ( หนู ) mice

ox ( วัว ) oxen

foot ( เท้า ) feet

child ( เด็ก ) children

tooth ( ฟัน ) teeth

7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน์

Singular & Plural

aircraft ( เครื่องบิน )

herring ( ปลาเฮอริง )

deer ( กวาง )

species ( ชนิด )

carp ( ปลาคาร์พ )

salmon ( ปลาซาลมอน )

bison ( วัวกระทิง )

corps ( กองร้อย )

fish ( ปลา )

mackerel ( ปลาแมคเคอเรล )

shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก )

series ( ชุด )

sheep ( แกะ )

trout ( ปลาเทร้า )

barracks ( โรงเรือนทหาร )

8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน์

economics (วิชา เศรษฐศาสตร์ )

civics ( วิชาหน้าที่พลเมือง )

works ( โรงงาน ผลงาน )

ethics (วิชาศีลธรรม)

mumps ( คางทูม)

news ( ข่าว )

mathematics ( คณิตศาสตร์ )

teens ( คนวัย 13 – 19 ปี )

ashes ( ขี้เถ้า )

mechanics ( กลสาสตร์ )

twenties ( คนวัย 20-29 )

measles ( หัด )

politics ( การเมือง )

thirties ( คนวัย 30 – 39 )

tactics ( กลยุทธ )

sciences ( วิทยาศาสตร์ )

headquarters ( สำนักงานใหญ่)

means ( วิธี )

statistics (วิชาสถิติ )

whereabouts ( ที่อยู่ )

เช่น Mathematics is my favorite subject.

Measles is still a fairly serious childhood disease in some countries.

9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์ เช่น

arms ( อาวุธ )

pajamas ( ชุดนอน )

thanks ( ความขอบคุณ )

assets (ทรัพย์สิน )

scissors ( กรรไกร )

shorts ( กางเกงขาสั้น )

auspices ( ฤกษ์ )

drawers ( ลิ้นชัก )

wages ( ค่าจ้าง )

biceps ( กล้ามเนื้อแขน )

sheers ( กรรไกรยาว )

intestines ( ลำใส้ใหญ่ )

clothes ( เสื้อผ้า )

suds ( ฟองสบู่ )

goods ( สินค้า )

contents ( สารบัญ )

spectacles ( แว่นตา )

eyeglasses ( แว่นตา )

customs ( ภาษีศุลกากร )

earnings ( รายได้ )

trousers,pants ( กางเกง )

jeans ( กางเกงจีนส์ )

binoculars ( กล้องส่องทางไกล )

sandals ( รองเท้าแตะ )

remains ( ซากที่เหลืออยู่ )

credentials ( หนังสือรับรอง )

เช่น My trousers are too long.

The company’s earings have increased for the last five years.

10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์

people( ประชาชน )

cattle ( ปศุสัตว์ )

youth ( คนหนุ่มสาว )

police ( ตำรวจ )

majority ( คนส่วนมาก )

swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)

poultry ( สัตว์ปีก )

minority ( คนส่วนน้อย )

clergy ( พระฝรั่ง )

offspring ( ลูก )

เช่น They are nice people.

The police are looking for the Olympic Park bomber.

11. นามต่อไปนี้ เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมายอย่างหนึ่ง และเมื่อเป็นพหูพจน์มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

Singular/Plural

advice ( คำแนะนำ ) advices ( รายงาน )

air ( อากาศ ) airs (การวางท่าหยิ่ง )

color ( สี ) colors ( ธงประจำกองทหาร ธงชาติ )

compass ( เข็มทิศ ) compasses ( วงเวียน )

content ( ความพอใจ ) contents ( สารบัญ )

copper ( ทองแดง ) coppers ( เหรียญทองแดง )

custom ( ธรรมเนียม ประเพณี ) customs ( ศุลกากร )

draught ( กระแสลม ) draughts ( หมากรุกฝรั่ง )

dump (ที่ทิ้งขยะ ) dumps ( ความหดหู่ )

effect ( ผลกระทบ ) effects ( ทรัพย์สิน )

force ( อิทธิพล ) forces ( กองทัพ )

good ( ดี ) goods ( สินค้า )

ground ( ดิน ) grounds ( เหตุผล )

iron ( เหล็ก ) irons ( โซ่ตรวน )

manner ( วิธี อาการ) manners ( มารยาท )

minute ( นาที ) minutes ( รายงานการประชุม )

physic ( ยา ) physics ( วิชาฟิสิกส์ )

quarter ( หนึ่งในสี่ ) quarters ( ที่อยู่อาศัย )

return ( การกลับ ) returns ( ผลกำไร ผลตอบแทน )

sand ( ทราย ) sands ( หาดทราย )

spirit ( น้ำใจนักกีฬา,วิญญาณ ) spirits ( เหล้า ปีศาจ )

water ( น้ำ ) waters ( แหล่งน้ำ น่านน้ำ )

work ( งาน ผลงาน ) works ( โรงงาน )

Advertisements
เกี่ยวกับ

Currently, I work full-time as a certified instructor and part-time as an oversea educational consultant while running a freelance job as e-marketing specialist, and web development project manager.

เขียนใน ภาษาอังกฤษ, ไม่มีหมวดหมู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: