คลังเก็บบล็อก

เรียนโทอะไรไม่ตกงาน…มาดู 5 สาขาปริญญาโท ที่เหมาะกับการหางานมากที่สุด

คราวนี้เรามีข้อมูลที่ทาง Forbes.com ได้จัดอันดับ 5 หลักสูตรปริญญาโท ที่น่าเรียนต่อมากที่สุดโดยคำนึงจากอัตราการจ้างงานในอนาคตและรายได้หลังเรียนจบ ใครสนใจก็ลองดูนะครับ…. 5. Electrical Engineering วิศวกรรมไฟฟ้า อัตราการขยายงานในอนาคต 18% รายได้เฉลี่ย $124,000 ต่อปี (4,720,000 บาท) 4. Computer Science วิทยาการคอมพิวเตอร์ อัตราการขยายงานในอนาคต 21.3% รายได้เฉลี่ย $114,000 ต่อปี (4,420,000 บาท) 3. Physician Assistant Studies ผู้ช่วยแพทย์ อัตราการขยายงานในอนาคต 30% รายได้เฉลี่ย $98,800 ต่อปี (2,964,000

เขียนใน ข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศ, ทั่วไป

วันอาสาฬหบูชา : วันครบองค์พระรัตนตรัย Worship on the full-moon day of Asalha month(the eighth lunar month) in commemoration of the First Sermon and the foundation of the Buddhist Order

อาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือเดือน ๘ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นการพิเศษ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หรือประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยทรงแสดงปฐมเทศนากัณฑ์แรก คือ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร-พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม” โปรดปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ เป็นผลให้เกิดปฐมสาวก คือ สาวกองค์แรกในพุทธศาสนาคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม (ธรรมจักษุ) จึงถือว่าวันนี้ เป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” หมายถึง พระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไป หรือ พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม

Tagged with:
เขียนใน ทั่วไป