คลังเก็บบล็อก

Nouns – เอกพจน์/พหูพจน์

Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)     คำนามในภาษาอังกฤษที่เกียวกับการนับมี 2 ชนิดคือ นามนับได้ ( countable nouns ) สามารถเป็นเอกพจน์ ( Singular ) หรือ พหูพจน์ ( Plural ) ได้ นามนับไม่ได้ ( uncountable nouns ) โดยทั่วไปเป็นเอกพจน์ ( Singular ) แต่มีข้อยกเว้นสำหรับบางคำสามารถทำให้เป็นพหูพจน์ ได้ นามนับได้ ส่วนใหญ่ทำให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม – s ที่ท้ายคำ นามนับไม่ได้โดยทั่วไป

เขียนใน ภาษาอังกฤษ, ไม่มีหมวดหมู่

“9 คู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ” ที่คนไทยมักจะใช้สลับกันผิดอยู่บ่อยๆ

1. alot vs. a lot มีหลายคนที่ชอบใช้คำว่า “alot” โดยคิดว่ามันถูก ให้ทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าไม่มีคำว่า “alot” ในภาษาอังกฤษ ถ้าจะเขียนให้ถูกต้องเขียนว่า “a lot” 2. which vs. that “that” จะใช้ใน restrictive clause หรืออนุประโยคที่จำเป็นในการสื่อความหมายในประโยค ส่วน “which” จะใช้ใน non-restrictive clause หรืออนุประโยคที่สามารถถอดทิ้งไปโดยไม่ทำให้ความหมายโดยรวมของประโยคเปลี่ยนแปลง 3. me vs. I ตัวอย่างประโยค “Can you call Meredith and I

เขียนใน ภาษาอังกฤษ