คลังเก็บบล็อก

Nouns – เอกพจน์/พหูพจน์

Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

เขียนใน ภาษาอังกฤษ, ไม่มีหมวดหมู่

“9 คู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ” ที่คนไทยมักจะใช้สลับกันผิดอยู่บ่อยๆ

1. alot vs. a lot มีหลายคนที่ชอบใช้คำว่า

เขียนใน ภาษาอังกฤษ