“9 คู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ” ที่คนไทยมักจะใช้สลับกันผิดอยู่บ่อยๆ

1. alot vs. a lot มีหลายคนที่ชอบใช้คำว่า “alot” โดยคิดว่ามันถูก ให้ทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าไม่มีคำว่า “alot” ในภาษาอังกฤษ ถ้าจะเขียนให้ถูกต้องเขียนว่า “a lot” 2. which vs. that “that” จะใช้ใน restrictive clause หรืออนุประโยคที่จำเป็นในการสื่อความหมายในประโยค ส่วน “which” จะใช้ใน non-restrictive clause หรืออนุประโยคที่สามารถถอดทิ้งไปโดยไม่ทำให้ความหมายโดยรวมของประโยคเปลี่ยนแปลง 3. me vs. I ตัวอย่างประโยค “Can you call Meredith and I

เขียนใน ภาษาอังกฤษ

วันอาสาฬหบูชา : วันครบองค์พระรัตนตรัย Worship on the full-moon day of Asalha month(the eighth lunar month) in commemoration of the First Sermon and the foundation of the Buddhist Order

อาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือเดือน ๘ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นการพิเศษ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หรือประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยทรงแสดงปฐมเทศนากัณฑ์แรก คือ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร-พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม” โปรดปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ เป็นผลให้เกิดปฐมสาวก คือ สาวกองค์แรกในพุทธศาสนาคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม (ธรรมจักษุ) จึงถือว่าวันนี้ เป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” หมายถึง พระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไป หรือ พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม

Tagged with:
เขียนใน ทั่วไป

Integrity พฤติกรรมสำคัญในการเป็นหัวหน้า

คำว่า Integrity คำนี้หาคำแปลตรงๆ กับความหมายยากมาก หลายคนแปลว่า ความซื่อสัตย์ ซึ่งก็ยังกินความได้ไม่หมด ถ้าจะแปลอย่างยาวๆ หน่อยก็น่าจะแปลว่า “ความซื่อสัตย์ต่อต่อเอง และผู้อื่น” หรือ “พูดอะไรก็ทำในสิ่งที่ได้เคยพูดไว้” ซึ่งพฤติกรรมที่เรียกกว่า Integrity นั้นมีความสำคัญมากสำหรับการเป็นหัวหน้า หรือการเป็นผู้นำ การที่เรามี Integrity จะทำให้เราเกิดความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ และความเชื่อถือจากคนอื่น ซึ่งทำให้คนอื่นพร้อมที่จะตามเราในฐานะที่เราเป็นผู้นำ ผู้นำหลายคนที่ทำลายความน่าเชื่อถือของตนเองลงก็ด้วยการไม่รักษาคำพูด การพูดอย่างทำอีกอย่าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เลย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือ พฤติกรรมที่เรียกกว่าไม่มี Integrity ดังนั้นการที่เราจะเป็นผู้นำ หรือเป็นหัวหน้าที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกน้องของเรา เราจำเป็นที่จะต้องสร้าง Integrity ให้เกิดขึ้นในตัวของเรา แล้วพฤติกรรมอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเรามี Integrity บ้าง ลองดูกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ การที่หัวหน้างานคอยย้ำเตือนเรื่องของเวลาทำงานของพนักงานว่า ให้มาทำงานให้ตรงเวลา

เขียนใน ไม่มีหมวดหมู่

การเตรียมการเพื่อจัดการกับปัญหาภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในภาพรวมระดับชาติ

Tagged with: ,
เขียนใน ข้อมูลการนำเสนอด้านไอทีที่เป็นประโยชน์

บิ๊กดาต้า – ความเสี่ยงจากการใช้งานและมาตรการป้องกันความปลอดภัย

Tagged with:
เขียนใน ข้อมูลการนำเสนอด้านไอทีที่เป็นประโยชน์

อุปสรรคของ APAC ในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบคลาวน์

Tagged with: ,
เขียนใน ข้อมูลการนำเสนอด้านไอทีที่เป็นประโยชน์

*จีน เพิ่มคะแนนพิเศษสอบเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนจริยธรรมดีเยี่ยม*

เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมจีน เมื่อกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติการปรับแก้กฎการให้คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ “เกาเข่า” ที่จะมีขึ้นต้นเดือนหน้า ว่านักเรียนผู้เข้าสอบอาจได้รับคะแนนเพิ่ม “เป็นพิเศษ” หากรายงานความประพฤติจากทางโรงเรียนระบุคะแนนจริยธรรม “ดีเยี่ยม” แม้กฎการคะแนนมอบพิเศษในการสอบเกาเข่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่ตลอดเวลาจะเป็นการมอบคะแนนเพิ่มให้กับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของชาวจีนในต่างแดน ซึ่งเดินทางกลับมายังจีน เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยตามระบบ หรือเป็นนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จากการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกวิชาการ หรือความสามารถพิเศษอื่นๆ นักวิชาการ มองว่า การตัดสินด้วยจริยธรรมอาจกลับกลายเป็นการปลูกฝังความไร้ศีลธรรมโดยไม่รู้ตัว ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวนักเรียนเองอาจแสดงพฤติกรรมที่เสแสร้งต่อครูอาจารย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนสำหรับช่วยในการสอบ เสี่ยงที่จะส่งผลร้ายระยะยาวต่อสังคมในอนาคต นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่า คะแนนจริยธรรมมักตกเป็นของนักเรียนที่มีฐานะดีกว่า ซึ่งไม่ยุติธรรมกับนักเรียนที่มีฐานะปานกลางถึงยากจน แต่นักวิชาการอีกส่วนมองว่า การมอบคะแนนพิเศษโดยวัดจากความประพฤติในโรงเรียน อาจเป็นแรงจูงใจให้กับเยาวชน ในการหันมาทำความดีและช่วยเหลือสังคมมากขึ้นก็ได้  แต่รัฐบาลต้องมั่นใจว่า มีเกณฑ์วัดอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ เพราะถ้าไม่มีมาตรวัดที่ดี จะกลายเป็นดาบสองคม ส่งผลกระทบต่อสังคมในระยะยาว

Tagged with:
เขียนใน ข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศ