“9 คู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ” ที่คนไทยมักจะใช้สลับกันผิดอยู่บ่อยๆ

1. alot vs. a lot มีหลายคนที่ชอบใช้คำว่า

เขียนใน ภาษาอังกฤษ

วันอาสาฬหบูชา : วันครบองค์พระรัตนตรัย Worship on the full-moon day of Asalha month(the eighth lunar month) in commemoration of the First Sermon and the foundation of the Buddhist Order

อาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน

Tagged with:
เขียนใน ทั่วไป

Integrity พฤติกรรมสำคัญในการเป็นหัวหน้า

คำว่า Integrity คำนี้หาคำแปลตรงๆ กับความ

เขียนใน ไม่มีหมวดหมู่

การเตรียมการเพื่อจัดการกับปัญหาภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในภาพรวมระดับชาติ

Tagged with: ,
เขียนใน ข้อมูลการนำเสนอด้านไอทีที่เป็นประโยชน์

บิ๊กดาต้า – ความเสี่ยงจากการใช้งานและมาตรการป้องกันความปลอดภัย

Tagged with:
เขียนใน ข้อมูลการนำเสนอด้านไอทีที่เป็นประโยชน์

อุปสรรคของ APAC ในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบคลาวน์

Tagged with: ,
เขียนใน ข้อมูลการนำเสนอด้านไอทีที่เป็นประโยชน์

*จีน เพิ่มคะแนนพิเศษสอบเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนจริยธรรมดีเยี่ยม*

เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมจ

Tagged with:
เขียนใน ข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศ